Scootmobielen


Veel passagiers in het zogenaamde Regiotaxi- en/of Valysvervoer reizen samen met hun scootmobiel.
De regels met betrekking tot het vervoeren van een scootmobiel zijn niet bij iedere opdrachtgever hetzelfde.
De verschillende regelgeving maakt het voor de chauffeurs en de passagiers moeilijk en onoverzichtelijk.

Scootmobielen en de wet

Het is voor een passagier verboden om tijdens de taxirit op zijn of haar scootmobiel te blijven zitten.
Een chauffeur dient een passagier dan ook te weigeren als hij of zij op zijn of haar scootmobiel wenst te blijven zitten.
Het is belangrijk dat de chauffeur de scootmobiel goed kan vastzetten. Het vastzetten van een scootmobiel is verplicht.

In de oude en geactualiseerde Code VVR staat beschreven dat de berijder van een scootmobiel zelf de scootmobiel in de taxibus mag zetten. Gezien het groeiende aantal ongevallen met scootmobielen wordt steeds vaker van deze regel afgeweken.

In overleg met de opdrachtgever wordt dan besloten dat het in de bus plaatsen van de scootmobiel is voorbehouden aan de chauffeur. Een voorbeeld hiervan is het landelijke Valysvervoer. Steeds meer bedrijven die het zogenaamde RegioTaxivervoer verrichten, sluiten zich aan bij deze landelijke regel met betrekking tot het Valysvervoer.

De passagier dient aan de zijkant van de bus in te stappen en plaats te nemen op een autostoel wanneer de chauffeur de scootmobiel in de bus zet. Wanneer dit niet mogelijk is, kan en mag de chauffeur de passagier niet vervoeren in opdracht van de opdrachtgever. Soms is de berijder van een scootmobiel zo slecht ter been is dat overstappen bijna niet mogelijk is. Dit maakt het voor de chauffeurs uit menselijk oogpunt erg lastig.

Tijdens de trainingen van ABC Taxikeurmerk Advies en Trainingen is gaat er veel aandacht uit naar het omgaan met deze problematiek. 

 

Naar Boven ^