ESF

 

ESF subsidie

 

ABC Taxikeurmerk Advies en Training  is door Sociaal Fonds Taxi erkend als opleider voor de Taxibranche.
Hierdoor is het voor de werkgevermogelijk om bij Sociaal Fonds Taxi voor onderstaande cursussen subsidie aan te vragen.
De subsidie stopt op 31 juli 2012.

 

De cursussen Basisopleiding Taxi, Sociale Vaardigheden en Doelgroepenvervoer komen in aanmerking voor deze subsidie*.

 

De opleidingen "Leerlingenvervoer" en "Spaar je Rug" mogen worden afgesloten met een certificaat van deelname, maar vallen
tevens onder de ESF subsidie.

 

Meer informatie:

 

 

Voor meer informatie over de ESF subsidie van Sociaal Fonds Taxi klikt u hier. 
U kunt ook contact opnemen met Sociaal Fonds Taxi. Telefoon 0345-478 473 of per e-mail esf@sociaalfondstaxi.nl

 

Cursusinhoud:

 

Voor meer informatie over de indeling van de dagdelen, de eisen om aan de subsidieverstrekking te voldoen en de beschikbaarheid
kunt u contact opnemen via het contactformulier.


* Mits aan alle eisen is voldaan. Hieronder vallen onder andere het volledig bijwonen van de trainingen en het afleggen van de vereiste examens.   

                                                                             

 

                                                                          

Naar Boven ^