Ezelsbrug

 

De ezelsbruggetjes van ABC

 

Veel bedrijven zijn gecertificeerd met het Taxikeurmerk. Toch is over dit Taxikeurmerk weinig bekend bij klanten,
opdrachtgevers of, bijvoorbeeld, ouders van schoolkinderen.

Bedrijven die gecertificeerd zijn met het Taxikeurmerk voldoen aan extra eisen die wettelijk niet verplicht en/of vastgelegd zijn.

Bij ABC Taxikeurmerk Advies en Trainingen werken we om deze extra eisen te verduidelijken met “de ezelsbruggetjes van ABC”.
In de cursus wordt overzichtelijk gemaakt wat de diverse regels en eisen zijn aan de hand van het Ezelsbruggetje WATERKOUD.

-  Wat zegt de Wet?

-  Wat zegt Taxikeurmerk?

-  Wat zegt de Code VVR?

-  Wat zegt de Klant (=Opdrachtgever)?
                                                                          

           

Uiteraard is de wet leidend. Taxikeurmerk, de Code VVR en de opdrachtgever kunnen alleen maar boven de wet, nooit daaronder.

Het werk van een taxichauffeur is zo enorm onderschat: de diverse instanties zeggen namelijk niet allemaal hetzelfde.
Dit vergt enorm veel van de sociale vaardigheden van een taxichauffeur.

Een prachtig voorbeeld hiervan is de scootmobiel: de wet zegt dat een scootmobiel moet worden vastgezet in het voertuig en dat de berijder plaats neemt in een gewone autostoel. Taxikeurmerk, de Code VVR en de opdrachtgever kunnen dus niet onder de wet. Toch zijn er heel veel cliënten die een niet-vastzetbare scootmobiel hebben of op hun scootmobiel willen blijven zitten.

Nog een voorbeeld met betrekking tot de scootmobiel: de wet zegt niets over het in en uit de bus rijden van de scootmobiel. De Code VVR heeft het nu nog over het feit dat de berijder van een scootmobiel zelf de scootmobiel in de bus moet zetten. Maar de opdrachtgever zegt: ”De berijder van een scootmobiel mag nooit zelf de scootmobiel in de bus zetten; dat is om veiligheidsredenen toevertrouwd aan de chauffeur”.
Deze regel geldt bijvoorbeeld in het landelijke Valys vervoer.  
Om regels eenduidig te krijgen hebben enkele opdrachtgevers - o.a. van het zogenaamde RegioTaxi vervoer en Vervoer op Maat - zich aangesloten bij deze regels, maar niet allemaal. Deze regels kunnen dus per opdrachtgever en per regio verschillend zijn. Het is voor een chauffeur van belang van al deze regels op de hoogte te zijn. Want wat als er iets gebeurt?

Een heel ander voorbeeld:

Kinderzitjes zijn achterin een taxi wettelijk niet verplicht voor kinderen kleiner dan
1 meter 35; voorin een taxi zijn kinderzitjes wel verplicht. De regels van 1 meter 50 en 12 jaar zijn vervallen. Het is wettelijk verboden de gordel achterlangs of onder het armpje door te dragen.

Veel ouders, leerkrachten en begeleiders hanteren de regels die zij in hun eigen voertuig hanteren en zijn niet op de hoogte van de regels in een taxi.

De verantwoordelijkheid van een kind in de taxi is toevertrouwd aan de chauffeur. Van hem kan en mag verwacht worden dat hij zich als een professionele chauffeur gedraagt en dat hij de juiste regels goed kan communiceren naar ouders toe.

Een opdrachtgever kan en mag niet verlangen dat een kind dat de gordel niet of niet juist wil dragen, vervoerd kan worden. Nog veel moeilijker wordt het als er sprake is van een verstandelijke beperking, een kind met ernstige gedragsproblemen of bijvoorbeeld een kind met autisme.

ABC verzorgt trainingen waarin die zaken behandeld worden die wettelijk niet verplicht zijn, maar voor chauffeurs werkzaam bij een bedrijf dat het Taxikeurmerk heeft behaald, weer wel verplicht zijn.

Het is de bedoeling om de chauffeurs de meest denkbare situaties voor te leggen. We hanteren dan het ezelsbruggetje.


Een passagier is dement en draagt geen veiligheidsgordel. Wie krijgt de bekeuring? Wat zegt de wet? Wat zegt Taxikeurmerk? Wat zegt de opdrachtgever?

Aangezien statistisch is aangetoond dat zaken beter worden onthouden door ze te visualiseren, werkt ABC Taxikeurmerk Advies en Training met instructiefilms.

Winterbanden, opstapkrukjes, de gordelplicht, passagiers die beademd worden, de vrijstelling van de gordelplicht of de vraag of een hulphond nu verplicht is een gordel te dragen? Alles komt aan bod.

Dit maakt het voor chauffeurs makkelijker om ter zake kundig om te gaan met controles door o.a. door de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport en de controleurs van Taxikeurmerk.

Heeft u interesse in de ezelsbruggetjes van ABC of wilt u cursusmateriaal van ABC Taxikeurmerk Advies en Trainingen intern bij u op het bedrijf gebruiken, neem dan contact op via het contactformulier.

Naar Boven ^