Wet op de privacy

Privacybeleid ABC

Dit privacybeleid geeft u inzicht in de gegevens die we verzamelen, voor welk doel we deze gegevens verzamelen en gebruiken en hoe de gegevens worden opgeslagen. We respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is ABC Taxikeurmerk Advies en Training, hierna te noemen ABC. ABC is verwerker van uw persoonsgegevens.

Website: www.taxikeurmerkdvies.nl

Adres: Telemannstraat 5, 2901 EV Capelle aan den IJssel

1. Verwerkingsdoeleinden

We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

2. Welke gegevens verwerken we?

ABC verwerkt de onderstaande gegevens in haar cursistenbestand. (Van deze gegevens worden ook historische gegevens bewaard, voor zover wettelijk toegestaan).

Gegevens over wie u bent

Uw naam, voorletter(s), geslacht, e-mailadres, de firma waar u voor werkt en eventueel uw personeelsnummer. Zodra wij van uw werkgever doorkrijgen dat u uit dienst bent, verwijderen wij uw account. Indien u naar een andere werkgever gaat die ook opdrachtgever is van ABC, kunnen wij uw gegevens overzetten. De gegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Correspondentie en contactgeschiedenis

De opdrachtgevers van ABC melden hun chauffeurs aan. Dit gebeurt met beveiligde Excel- bestanden. ABC ontvangt alleen de bovengenoemde informatie welke nodig is om een account aan te maken. De wachtwoorden van de Excelbestanden ontvangt ABC via een ander kanaal (bijvoorbeeld per sms).  De e-mails worden opslagen om het account te kunnen aanmaken. Nadat het account is aangemaakt worden de e-mails verwijderd.

Gebruik van onze website/ e-learning

De e-learning die u volgt draait via de website van ABC. Als u inlogt op een cursus kunt u op een later tijdstip doorgaan waar u gebleven was. Uw deelname wordt opgeslagen en u ontvangt een certificaat. Alleen op verzoek mailen wij een certificaat een 2e keer.

Inzien en aanpassing van gegevens

Via Mijn ABC kunt u uw gegevens inzien en waar nodig aanpassen. Dit geldt alleen voor cursussen die afgesloten zijn en waarbij u inlogt met een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Bij cursussen die vrij toegankelijk zijn vult u zelf uw naam, voorletters en e-mailadres in. ABC vraagt nooit om uw geboortedatum.

3. Beveiliging van uw gegevens

ABC maakt gebruik van beveiligde verbindingen op al haar webpagina’s. De hashes van wachtwoorden worden opgeslagen. De wachtwoorden niet. Als we uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken we altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de aan de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

ABC heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

 

4. Transport van persoonsgegevens

ABC deelt alleen uw persoonlijke gegevens met uw werkgever. Uw werkgever kan via een online portaal volgen wie welke cursus heeft gedaan. Hierbij zijn alleen naam, e-mailadres en personeelsnummer inzichtelijk.

Overige partijen

ABC verstrekt normaal geen informatie aan overige partijen. Indien u een cursus maakt die verplicht is voor het rijden van een bepaald vervoerscontract, kan een opdrachtgever aan ABC vragen welke cursisten een cursus hebben gedaan. Hij of zij weet dan welke personen er geslaagd zijn. Van deze personen worden alleen de naam en de voorletters gedeeld. E-mailadres en/of overige informatie delen wij niet en worden ook niet aan ons ter beschikking gesteld.

Indien opdrachtgevers van ABC ons meer informatie ter beschikking stellen attenderen wij de opdrachtgever op de regels met betrekking tot uw privacy. De aan ABC verstrekte gegevens worden direct verwijderd.

5. Bewaartermijn

We slaan persoonsgegevens op zolang u cursist bent van  ABC. Bijvoorbeeld in het geval van verwijdering van uw account en/of het beëindigen van uw werkrelatie met uw werkgever, worden uw persoonsgegevens geblokkeerd en permanent verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaarplichten die op ABC rusten. We bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Informatie over uw rechten

Als u uw rechten onder de huidige (privacy-)wetgeving wil uitoefenen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij uw werkgever. ABC verleent alle medewerking aan uw werkgever om uitoefening van uw rechten mogelijk te maken.

Recht op inzage

U hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens we van u verwerkt hebben en aan welke derde(n) gegevens zijn verstrekt.

Recht op verwijdering en rectificatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Indien er sprake is van onjuiste gegevens, zullen deze worden aangepast zodra we uw melding hierover ontvangen. Als aan de wettelijke voorschriften is voldaan, zullen persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt of indien persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Persoonsgegevens zijn uitgesloten van verwijdering indien deze gebruikt worden om te voldoen aan onze taken (bijvoorbeeld in het geval van contractuele verplichtingen), ten behoeve van het uitoefenen van onze rechten en aanspraken en indien we verplicht zijn gegevens te bewaren op basis van een wettelijke bewaarplicht.

7. Cookies

ABC maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen en bij een volgend bezoek wordt deze informatie herkend/opgehaald. Wij herkennen u doordat u bij afgesloten cursussen inlogt met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.

8. Contact

Als u wil reageren op ons privacy beleid of uw rechten wil uitoefenen, kunt u contact opnemen via één van de onderstaande methoden:

9. Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van ABC zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie, elke overeenkomst en alle correspondentie. Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden.

 

Naar Boven ^