Scootmobielen

Veel passagiers in het zogenaamde Regiotaxi- (regionaal) en/of Valys Vervoer (bovenregionaal)  reizen samen met hun scootmobiel. De regels met betrekking tot het vervoeren van een scootmobiel is per opdrachtgever en dus per vervoerscontract verschillend.  De verschillende regels maken het voor de chauffeurs en de passagiers moeilijk en onoverzichtelijk.

Scootmobielen en de wet- en regelgeving

Een scootmobiel is bagage en dient tijdens het vervoer goed vastgezet te worden. Het is voor een passagier verboden om tijdens de taxirit op zijn of haar scootmobiel te blijven zitten. De vernieuwde Code VVR zegt, dat - als er sprake is van een ISO 7176-19 gecertificeerde scootmobiel - dit wel zou mogen. Echter, opdrachtgevers sluiten dit in veel vervoerscontracten uit. Een chauffeur dient een passagier dan ook te weigeren als hij of zij op zijn of haar scootmobiel wenst te blijven zitten. Vastzetogen zijn niet verplicht maar het is aan de chauffeur om te beslissen of hij of zij de scootmobiel deugdelijk kan vastzetten.

In de oude Code VVR stond beschreven dat de berijder van een scootmobiel zelf de scootmobiel in de taxibus mocht zetten. Gezien het groeiende aantal ongevallen met scootmobielen werd steeds vaker van deze regel afgeweken. In de vernieuwde Code VVR is nu opgenomen dat een scootmobiel door de chauffeur in de bus wordt geplaatst en dat de passagier via de zijdeur de bus betreedt. Er is echter ook een uitzonderingsregel in de code opgenomen. Veel opdrachtgevers werken conform de vigerende Code VVR. Dat wil zeggen: de Code VVR die van toepassing is.

De uitzonderingsregel is dat indien een passagier de opstap aan de zijkant onmogelijk kan maken, hij of zij de bus via de lift mag betreden. Dat gebeurt dan staand. Ook in dat geval wordt de scootmobiel los door de chauffeur op handkracht in de bus geplaatst.

Een flink aantal opdrachtgevers sluit in verband met de aansprakelijkheid (staand op de lift) deze passage uit.

Tijdens de trainingen van ABC Taxikeurmerk Advies en Training gaat er veel aandacht uit naar het omgaan met deze problematiek. 

Een chauffeur is namelijk verplicht om zich te houden aan de afspraken die er gemaakt zijn binnen het vervoerscontract waarvoor hij of zij wordt ingezet.

Alle informatie over de geactualiseerde Code VVR is opgenomen in ‘Het Rolstoel ABC 2.1’.

 

Naar Boven ^