TTO's

In veel grote steden zal het in de loop van 2014 niet meer mogelijk zijn op standplaatsen te staan
of passagiers op te pikken in het zogenoemde straattaxivervoer als chauffeurs niet zijn aangesloten
bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO).

Steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag  en diverse andere groten steden hebben door een
wijziging in de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000), de mogelijkheid iets aan kwaliteitsverbetering
van het taxivervoer te doen.

In iedere stad zijn de regels anders. ABC Taxikeurmerk Advies en Training ontwikkelde voor chauffeurs
in de grote steden ‘Het TTO ABC’. In ‘Het TTO-ABC’ leggen wij u alle ins en outs over TTO ’s uit.

 

Naar Boven ^