Wat

ABC verzorgt trainingen die verplicht zijn voor het Taxikeurmerk en trainingen die geëist worden in de verschillende bestekken van opdrachtgevers. Daarnaast worden in opdracht van verschillende opleidingsinstituten de trainingen Sociale Vaardigheden en Doelgroepenvervoer ten behoeve van de MBO-2 opleidingen verzorgd.

ABC werkt met de Kijk-, Luister- en Leertechniek. Dat wil zeggen dat alle cursussen een groot aantal films bevatten.

Daarnaast duurt de cursus ‘fysiek’ zo kort mogelijk en wordt een groot deel van de informatie aangeboden in een internetcursus. Chauffeurs worden hier getoetst op hun kennis en ontvangen na het maken van de toets per e-mail een certificaat.

De chauffeurs zijn razend enthousiast over de internetcursussen en doen met grote regelmaat meer cursussen dan verplicht.

Ook de opdrachtgevers van ABC zien de voordelen: de chauffeurs hoeven niet meer fysiek aanwezig te zijn bij een cursus. Dit ontlast de planning en, niet onbelangrijk, het bespaart de opdrachtgever veel geld.

ABC-tjes

De internetcursussen van ABC hebben de toepasselijke naam ‘een ABC-tje’.

In een ABC-tje krijgt u Algemene informatie over een onderwerp. Verder maken wij u Bewust hoe belangrijk het is dat u van die informatie op de hoogte bent. En is uiteindelijk de Conclusie dat goed taxivervoer niet alleen een samenwerking is tussen opdrachtgevers, vervoersbedrijven en klanten, maar voor een belangrijk deel afhankelijk is van de chauffeur.

Een aantal van de door ons ontwikkelde ABC-tjes zijn vrij toegankelijk. De overige ABC-tjes zijn alleen toegankelijk voor de chauffeurs van opdrachtgevers van ABC.

Naar Boven ^